Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Stav souladu

Tyto internetové stránky nejsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu viz níže.

Nepřístupný obsah

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě vlastního posouzení provedené povinným subjektem. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., zákon o přístupnosti, a metodický pokyn MV ČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Postupy pro prosazování práva

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Obec Hořičky.

Správcem veškerého obsahu je Obec Hořičky, se sídlem Hořičky 4, 552 05 Hořičky.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS


© 2010-2020 Obecní úřad Hořičky | webmaster: webmaster@horicky.cz | Prohlášení o přístupnosti